Bilindiği üzere 2007 yılında Muğla ve çevresinde kurulmuş balık çiftliklerinin denizi kirlettiği, mantar ve çeşitli hastalıklara neden olduğu, bu nedenle de turizmi olumsuz etkilediği düşüncesinden hareketle sökülüp, Mersin kıyılarına taşınmaları için bazı kararlar alınmıştı.

2007’de dönemin Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, Mersin halkı, STK’ları, parlamenterleri ve kamuoyu ile buna karşı çıkarak, balık çiftliklerinin kuruluşunu Hükümetimizin desteği ile durdurduk.

Şimdi de “Balıkesir sahillerindeki balık çiftlikleri turizme zarar veriyor” diye kaldırılmasını istediler. Mersin Milletvekilleri, Mersin Büyük Şehir Belediye Başkanı, Mersin halkı, kamuoyu, STK’lar aktivistler, o gün olduğu gibi bugün de Mersin sahillerine tekrar getirilmek istenen balık çiftliklerini aynı gerekçelerle istememektedir.

Mersin STK’ları olarak yaptığımız araştırmada; Türkiye’de kurulu balık çiftliklerinin standartlara uymadığını tespit etmiştik. Dünya’da balık çiftlikleri; soğuk ve açık denizlerde kıyıdan uzakta kurulmaktadır. 30 derecenin üstüne çıkan Mersin deniz suyunun balık çiftliklerine elverişli olmadığının, üretilecek balıkların da halk sağlığına zarar vereceğinin bilincindeyiz.

Balık çiftliklerinin, suyu sıcak Mersin sahillerine, Balıkesir’den sökülerek getirilmesinin herhangi bir dayanağı olamaz. Duyarlılığımızın haklı nedenleri vardır. Turizmi canlandırmaya çalışan Mersin ili bileşenleri olarak balık çiftliklerini uygun görmüyoruz. Mersin halkı ilkel yönetilen balık çiftliklerinin kuruluşunu kendi sağlığına tehdit görmektedir. 

Bu konuda başta Hükümetimiz, ilgili Bakanlıklar ve Mersin Valiliği olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, parlamentomuzu, Sivil Toplum Kuruluşları’nı, basınımızı ve kamuoyunu duyarlılığa davet ediyoruz. Konunun ehemmiyeti ve aciliyeti bakımından ilgili kuruluşlardan balık çiftlikleri kuruluşunun durdurulmasına yardımcı olunmasını istiyoruz. Biz kişilerin menfaatine olan balık çiftliği değil, halkın menfaatine olan turizmin desteklenmesini istiyoruz.